Educational presentation
Monday, February 1, 2021
 On the occasion of the World Wetlands Day 2021, Via Pontica Foundation will implement a joint project in partnership with Zlatna Ribka Kindergarten, Burgas. Within the project an educational presentation will be presented to engage the attention of children and their teachers to the topic of wetlands. We also provide an opportunity for children to participate in a virtual art exhibition entitled  “Water is life!”, which will be reflected in social networks. По повод Световния ден на влажните зони 2021, Фондация Виа Понтика ще реализира съвместен проект в партньорство с детска градина Златна рибка, гр. Бургас. В рамките на проекта ще бъде представена образователна презентация, която да ангажира вниманието на децата и техните преподаватели към темата за влажните зони. Предоставяме и възможност децата  да се включат в една виртуална художествена изложба под надслов „Водата е живот!“, която ще бъде отразена в социалните мрежи.
Country : Bulgaria
Organizer : Via Pontica Foundation
Partners : Zlatna Ribka Kindergarden
Target Audience: Children Teachers Type of Event: School Event Type of Wetland: Coastal wetlands Human-made wetlands Year: 2021
Photos