On World Wetlands Day, WHO celebrates the vital role of wetlands in safeguarding human health and wellbeing amid the changing climate. Wetlands including marshes, swamps and floodplains are nature’s buffer against climate change. They absorb excess rainfall, reduce flooding risks and help to protect critical infrastructure including health facilities.

Communication Resources

Available in different languages and formats

Download now

World Wetlands Day Messages and Statements

Ngân Trần Ngọc
Vietnam
Tôi cam đoan sẽ góp phần bảo vệ vùng đất ngập nước, không xả rác và sẽ tuyên truyền đến nhiều người hơn để góp phần nâng cao ý thức của mọi người
Thanh Đông
Vietnam
Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo tồn, quản lý và phục hồi các vùng đất ngập nước, trong đó, lưu ý đến công tác tổ chức các hoạt động thu gom rác thải tại các khu dân cư ven đầm, hồ, không để xảy ra tình trạng người dân đổ rác xuống đầ
Dương Thịnh
Vietnam
Tôi cam kết có ý thức không vứt rác bừa bãi góp phần bảo vệ vùng đất ngập nước.
Nguyễn Văn Mau
Vietnam
Tích hợp nội dung về bảo vệ giá trị đất ngập nước, quản lý, phục hồi và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của ngành và địa phương.

Wetlands

Land areas that are saturated or flooded with water either permanently or seasonally.

Inland wetlands:

 Marshes, lakes, rivers, floodplains, peatlands and swamps   

Coastal wetlands:

Saltwater marshes, estuaries, mangroves, lagoons and coral reefs

Human-made wetlands:

Fish ponds, rice paddies and salt pans
 

Wetlands Photo Gallery

         
   
       

View the photo gallery

Partners