On World Wetlands Day, WHO celebrates the vital role of wetlands in safeguarding human health and wellbeing amid the changing climate. Wetlands including marshes, swamps and floodplains are nature’s buffer against climate change. They absorb excess rainfall, reduce flooding risks and help to protect critical infrastructure including health facilities.

Ressources de communication

Disponible dans différentes langues et formats.

Télécharger

World Wetlands Day Messages and Statements

Ngân Trần Ngọc
Vietnam
Tôi cam đoan sẽ góp phần bảo vệ vùng đất ngập nước, không xả rác và sẽ tuyên truyền đến nhiều người hơn để góp phần nâng cao ý thức của mọi người
Thanh Đông
Vietnam
Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo tồn, quản lý và phục hồi các vùng đất ngập nước, trong đó, lưu ý đến công tác tổ chức các hoạt động thu gom rác thải tại các khu dân cư ven đầm, hồ, không để xảy ra tình trạng người dân đổ rác xuống đầ
Dương Thịnh
Vietnam
Tôi cam kết có ý thức không vứt rác bừa bãi góp phần bảo vệ vùng đất ngập nước.
Nguyễn Văn Mau
Vietnam
Tích hợp nội dung về bảo vệ giá trị đất ngập nước, quản lý, phục hồi và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của ngành và địa phương.

Zones humides

Surface émergée saturée d’eau ou inondée, soit en permanence, soit selon les saisons.

Zones humides continentales:

Marais, lacs, cours d’eau, plaines d’inondation, toubières et marécages  

Zones humides côtières:

Marais salés, estuaires, mangroves, et lagunes et récifs coralliens

Zones humides artificielles:

Etangs de pisciculture, rizières et marais salants
 

Galerie de photos des zones humides

         
   
       

Voir la galerie de photo

Les Partenaires